Soutěž
Soutěž „POŠLI SMS A LEŤ“
Pravidla soutěže:
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „POŠLI SMS A LEŤ“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 1. Organizátor soutěže
  Organizátorem soutěže  je  společnost BSP Multimedia, s.r.o. se sídlem K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 25149482 (dále jen „organizátor“). SMS službu technicky zajišťuje AXIMA spol. s.r.o. a Ringier ČR, a.s.
 2. Termín a místo konání soutěže
  Soutěž bude probíhat od 1.1.2009 do 31.12.2009 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 3. Účastníci soutěže
  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i jim  osoby blízké dle §116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, cena se nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Princip a podmínky soutěže, výhry
  Podmínkou účasti v soutěži je zaslání SMS ve tvaru HRAJ SVATBA mezera PÍSMENO na telefonní číslo 9002020. Cena odchozí SMS je 20,-Kč včetně DPH (dále jen „soutěžní SMS“) a  dále Soutěže je možné se zúčastnit opakovaně. Každá 2000 výherní SMS, která splňuje veškeré podmínky této soutěže vyhrává
  1. cena = Svatební cesta na Sardinii
  2. cena = Svatební noc ****hotelu
  3. cena = Večeře pro dva v luxusní restauraci
  Výherci budou o své výhře vyrozuměni obratem zpětnou SMS a budou uveřejněni na www.sms.dkmm.cz V případě nepřevzetí výhry výhercem, propadají tyto výhry bez náhrady provozovateli. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani výhry nelze vymáhat soudně.
 5. Zpracování osobních údajů
  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti  BSP Multimedia, s.r.o., se sídlem K Červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 25149482 jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o  dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 6. Další ustanovení
  Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit. Dále si provozovatel vyhrazuje právo na změnu deklarovaných výher za výhry obdobné bez uvedení důvodu.
  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli  soutěže.
  Vymáhání účasti v soutěži  či výher právní cestou je vyloučeno.
Home
 
 • Tituly
 • Recenze
 • Obchůdek
 • Registrace
 • Technická poradna
 • Pro školy
 • Zajímavosti
 • Prodejci
 • Kontakt
 • Soutěž